pil-web-03

Volvo Entreprenørmaskiner A/S

 

Volvo har digitaliseret alle led i serviceprocessen. Den detaljerede planlægning udføres nu af teknikeren selv og er synlig for resten af organisationen.

 

’I stedet for at køre maskinen på værksted kører vi værkstedet ud til maskinen.’ Det er en del af Volvo Entreprenørmaskiners strategi overfor sine kunder. Dette og mange andre ting er med til at sætte krav til Volvos serviceløsning.

Volvo Entreprenørmaskiner tog PreCom SE i brug i 2013 og anvender i dag løsningen i hele den danske organisation.

Volvo Entreprenørmaskiner tilbyder sine kunder en række forskellige serviceniveauer. Information om aftale og indhold for den enkelte serviceopgave er automatisk tilgængelig for teknikeren. Dette er med til at sikre, at det rigtige og det nødvendige arbejde udføres.

Integrationen til TrackUnit sikrer at både servicevogn og entreprenørmaskine kan lokaliseres og følges. Herved ved teknikeren til hver en tid, hvor maskinen kan lokaliseres samtidig med at afstanden mellem maskine og tekniker indgår i planlægningen, når optimal rute skal bestemmes. Når teknikeren befinder sig fx i en grusgrav eller ved et motorvejsbyggeri, sker det tit, at forbindelsen mistes fordi der ikke er dækning. PreCom SE’s of-line støtte gør, at teknikeren blot kan arbejde videre på opgaverne.

Volvo anvender PreCom SE hvad enten der er tale om service og reparations opgaver i marken eller klargøringsopgaver på egne værksteder. Herigennem bliver der en kontinuitet i rapporteringen og planlægningen.

VolvoLogo

Volvo Entreprenørmaskiner A/S er et datterselskab af AB Volvo med ansvar for betjening af det danske marked indenfor entreprenørmaskiner.

Volvo Entreprenørmaskiner er decentralt organiseret med strategisk godt placerede salgs- og servicecentre så nær kunderne som muligt.

Med mobile værksteder garanterer Volvo Entreprenørmaskiner kortest mulige ventetid på assistance ved havari.

Easysoftonic