pil-web-03

Add ons

Key2Mobility kan i tilknytning til PreCom SE levere andre produkter, som kan være nyttige i forbindelse med virksomhedens nye serviceløsning. Rapportering med statistikker, analyser, ad-hoc forespørgsler er et af dem. Et andet er flådestyring og positionering, som kan være en stor hjælp i forbindelse med både planlægning og historisk udredning.

Rapportering

Når virksomheden anvender PreCom SE opsamles en lang række værdifulde oplysninger om virksomhedens serviceforretning. Til at samle disse informationer på en struktureret måde, kan vi levere et rapporteringsværktøj, der er skræddersyet til at hente data fra PreCom SE.

Rapporteringsværktøjet er DBxtra, som meget enkelt kan anvendes til rapportering af informationer fra den database, som PreCom SE anvender. Ved hjælp af værktøjet kan man danne statistikker, analyser og opfølgninger og derigennem også løbende få taget pulsen på virksomhedens serviceafdeling og serviceforretning.

DBxtra

Key2Mobility har en grundig kompetence i at anvende værktøjet og kan naturligvis assistere i udviklingen af nye dataudtræk og rapporter. Vi forestår alt installationsarbejde og underviser gerne de personer i jeres organisation, der selv skal kunne udvikle og vedligeholde rapporter eller blot skal anvende rapporterne i løsningen.

Vi leverer også en standard pakke af dataudtræk, analyser og rapporter, som er klar til brug for jeres virksomhed. Så kan I komme hurtigt i gang og naturligvis også anvende disse som inspiration, når I skal lave egne rapporter.

Værktøjet er let at anvende og let at lære. Det giver brugerne rig mulighed for at sammensætte dataudtræk på tværs af systemet.

DBxtra kan også anvendes på andre databaser og kan således med stor sandsynlighed også anvendes til dataudtræk og rapportering fra andre systemer i jeres virksomhed (fx jeres økonomisystem).

Besøg også DBxtra for yderligere detaljer om produktet.

 

Flådestyring og telematik

Key2Mobillity samarbejder med TrackUnit i forbindelse med levering af markedsledende flådestyringsværktøjer. Key2Mobility og TrackUnit har sammen leveret effektive og integrerede løsninger til en række virksomheder i Danmark.

Integration fra PreCom SE til TrackUnits systemer vil støtte såvel planlægning som opfølgning på virksomhedens serviceopgaver. Samtidig vil I have fuld tilgang til historik, således at I til hver en tid kan dokumentere en teknikers tilstedeværelse, ankomst og afgangs tidspunkt i forbindelse med gennemførelse af de planlagte serviceopgaver.

 

PreComTrackUnit

TrackUnits telematik løsninger giver mulighed for at koble faktiske maskine og anlægsdata direkte til servicesystemet. Herved bliver det muligt på forhånd at planlægge ud fra maskinens/anlæggets aflæste timeforbrug, anvendelsesmønster o.l. På denne måde er man på vej til at kunne levere proaktiv service til sine kunder. Hermed optimeres driftstid for kundens maskiner/anlæg. Noget som kunderne sætter pris på.

Easysoftonic