pil-web-03

Key2Mobility’s medarbejdere har alle en lang og solid erfaring i implementering af serviceløsninger hos danske og europæiske virksomheder.

 

Ingen IT- løsning bliver nogensinde bedre end den måde, den er implementeret på.

 

Implementeringen skal ske med fokus på virksomhedens forretning og økonomi, virksomhedens markedssituation og forventede markedsudvikling, virksomhedens mål og strategi samt virksomhedens organisation og kompetencer.

 

Ingen virksomhed har lyst, plads eller råd til lange og ressourcekrævende IT-projekter. PreCom SE er let – og dermed billig – at implementere og resultaterne i form af bedre planlægning, øget effektivisering og større kundetilfredshed viser sig hurtigt. Og resultaterne viser sig på bundlinjen.

 

Key2Mobility anvender en standardiseret projektmetode i forbindelse med implementeringen, som sikrer høj kvalitet, målfastholdelse, forudsigelighed og effektivitet i gennemførelsen. Til at styre gennemførelsen af implementeringerne har vi projektledere med mere end 20 års erfaring indenfor projektledelse af IT-projekter. Og samtidig en solid erfaring indenfor service management.

Design

Design

Implementering

Implementering

Udvikling

Udvikling

Integration

Integration

Support

Support

Projektmetode

Standardisering og struktur er to vigtige begreber i en projektmetode. Vi sikrer, at alle aktiviteter gennemføres og at alle mål nås. Til aftalt tid og til aftalt pris.

Indførelsen af en ny serviceløsning sker gennem fire hovedfaser:

  • Definition – hvor løsningens indhold og opsætning fastlægges
  • Realisering – hvor løsningen etableres, teste og godkendes
  • Migrering – hvor løsning og organisation idriftsættes
  • Service og support – hvor løsningen anvendes, udnyttes, optimeres og forbedres

Design

Selvom PreCom SE er en standard løsning skal opsætning og anvendelse designes i forhold til jeres virksomhed. Denne aktivitet laver vi sammen. VI samler de rigtige beslutningstagere fra jeres og vores organisationer og gennemløber de aktuelle forretningsprocesser, som skal dækkes af løsningen. Vi kigger på dagens procedurer og vi kigger på morgendagens strategi og ønsker.

Beslutninger om opsætning og anvendelse dokumenteres detaljeret i en funktionsbeskrivelse, som godkendes af deltagerne. Denne funktionsbeskrivelse vil herefter være grundlaget for implementeringen af den nye serviceløsning. På baggrund af funktionsbeskrivelsen udarbejdes den endelige implementeringsplan.

Implementering

Implementeringen gennemløber en række på forhånd definerede aktiviteter, som hver især fører projektet gennem de milepæle, som er defineret. Vi bringer værktøjer til bordet, som alle har til formål, at styre implementeringens aktiviteter, organisationer og resultater.

Vi tager ansvaret for implementeringen og styrer projektet via vore kompetente projektledere.

Udvikling

Key2Mobility tilbyder at tilpasse PreCom SE. Herved får jeres virksomhed mulighed for at tilpasse løsningen på de områder, som er vigtige og differentierende for jeres virksomhed.

Vi tilpasser løsningen gennem anvendelse af vor standardmetode, som både sikrer god specifikation, målrettet udvikling, grundig test samt et optimalt (og billigt) fremtidigt vedligehold.

Integration

Integration er en fast del af alle vore implementeringsprojekter. Den nye serviceløsning vil i langt de fleste tilfælde være fuldt integreret til et eller flere af jeres eksisterende systemer.

PreCom SE indeholder et standard integrationsmodul, som indeholder et omfattende antal database API’er. Dette standardmodul anvendes af vore konsulenter, når der skal opsættes en integration til/fra et eksisterende system hos jer. Modulet kan også anvendes af jeres egen IT-organisation eller af jeres nuværende leverandør af nogle af de aktuelle systemer, der skal integreres til PreCom SE. Således sikres en velfungerende og robust integration mellem PreCom SE og jeres øvrige systemer.

Vi har i dag standardopsætninger til integration til de fleste ERP-systemer, herunder Dynamics NAV, Dynamics AX, XAL, C5, e-conomic m.fl.

Support

Når I påbegynder anvendelsen af den nye løsning er support og service en vigtig aktivitet. Jeres brugere skal vænne sig til den nye løsning og eventuelt nye procedurer. Der vil helt naturligt dukke spørgsmål op omkring anvendelse og funktionalitet. Spørgsmål som kan afklares med henvendelse til vor support, som er bemandet med konsulenter, der både er eksperter på PreCom SE funktionalitet og teknologi og samtidig kender jeres forretningsområde.

Dette giver jeres organisation en tryg opstart, hvor jeres organisation hurtigt kan begynde at høste frugterne i forbindelse med den nye serviceløsning.

Easysoftonic